Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘innovation’

Läser för tillfället boken Innovation Happens Elsewhere av Ron Goldman och Richard P. Gabriel. Boken handlar om hur det går att använda sig av Open source som affärsstrategi. Fastnade för en passage i boken som beskriver hur dialogen mellan en organisation och dess kunder sker i Open source-projekt då alla kommunikation sker via Internet.

Under the right conditions, these conversations can do important things for a company. First, the company can rapidly learn how to improve its products. The conversations are direct, which means that the cost of having them can be low and the translation to concrete product-based actions can be efficient. Second, by inviting customers and others into the circle of trust, the realities of doing business–such as delays caused by product cycles and rushed quality assurance–will be less likely to be held against the company.

De skriver boken ur ett perspektiv som behandlar hur ett företag kan producera öppen källkod med hjälp av externa resurser. För att det ska lyckas krävs det att det finns tillräckligt många intresserade utvecklare som kan jobba på projektet. Det går att dra paralleller till hur företag kan använda sig av sociala medier för att utveckla delar av sin verksamhet vilket är väldigt intressant. Det går att ta ett exempel på detta via Facebook och Twitter. Om ett företag kan engagera sina följare och fans, eller gillare som det kanske borde kallas nu, har man som företag en enorm resurs. Den resursen består i att de människor som är engagerade har en åsikt av något slag. Detta finner flertalet företag vara en utmaning vilket var en av slutsatserna i kandidatuppsatsen som jag och @typhenke skrev i vår.

En av de tydligaste utmaningarna är att försöka skapa engagemang bland nuvarande och presumtiva kunder som leder till en relation mellan kunden och organisationen. Studien visar att engagerade kunder är mer benägna att föra en dialog i de sociala medierna och komma med åsikter och idéer som berör organisationen.

Yterligare framkom det i vår kandidatuppsats att många företag hade etablerat en närvaro i de sociala medierna och även en diger skara följare och fans men att de inte visste riktigt vad de ville göra med närvaron eller följarna och fansen. Det pratades mycket om mervärde för att få följare och fans att stanna kvar men det diskuterades sällan vad följarna och fansen kunde göra för företaget. Ytterligare ett utdrag från vår kandidatuppsats:

Tidigare forskning påvisar betydelsen av att upprätthålla kundrelationer och ta till vara på kundens kunskap för att utveckla verksamheten, men att problematiken varit att det inte funnits en bra kanal för detta. Studien visar att sociala medier är en kanal som öppnar upp för möjligheten att skapa nära relationer med kunder och ta del av deras kunskap, men att det kräver som organisation att förstå syftet med sin medverkan och använda sig av tydliga riktlinjer.

Låt säga då att man som företag vill veta vad en målgrupp vill ha för något i form av en produkt eller tjänst. Istället för att slänga ihop fem personer i en fokusgrupp har företaget en möjlighet att nu få nytta av sin närvaro i de sociala medierna. Där har man redan en målgrupp som man vet har tagit sig till företaget självmant vilket kan ligga till grund för att tro att man gillar företaget av någon anledning. Där har vi tillräckligt många intresserade människor som Ron Goldman och Richard P. Gabriel pratar om. Kan man då få dessa människor att komma med åsikter om hur företagets produkter och tjänster upplevs och hur dessa kan förändras har man en sann nytta med sin närvaro i de sociala medierna. Så ut med fokusgrupper och in med sociala medier!

/Martin Johansson, nånstans mellan Vara och Lidköping.

Annonser

Read Full Post »